Research in English Literary Studies An Introduction

William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, George Orwell... not only bookworms are absorbed by English literary greats past and present – researchers engage with them professionally.

Wéi funktionnéiert eng Atomzentral?

De Mr Science erkläert aus wat de wäissen Damp besteet a wisou en net radioaktiv ass, hie kuckt sech Uran méi genee un an erkläert wat an enger Atombomm geschitt.

Mechanische Prothesen Drei Schüler entwickeln eine anthropomorphen Roboterhand

Drei Schüler aus dem Athénée de Luxembourg, haben sich zum Ziel gesetzt eine mechanische Roboterhand mit kleinerem Budget zu entwerfen.