(c) RTL

Wéi kleng ass Nano? De Mr Science taucht an d'Nanowelt an, a weist wéi Fuerscher am Alldag en Abléck an des Welt kréien.

Auteur: Joseph Rodesch (FNR)
Produktioun: RTL

Aussi intéréssant

Nouvelle spin-off du LIST Percer les secrets de l’infiniment petit

Luxembourg Ion Optical Nano-Systems sàrl, la toute dernière spin-off du Luxembourg Institute of Science and Technology ...

Vom Tonmineral zum Nanokomposit Vortrag: Wat huet Bulli mat Nanotech ze dinn?

Prof. Jean-Frank Wagner skizziert den Weg vom natürlichen Tonmineral zum Nanokomposit und liefert vielfache Anwendungsb...

LGL
Programme ATTRACT Cesar Pascual Garcia développe la prochaine génération de capteurs médicaux

Les capteurs se répandent également dans le domaine médical : le nanotechnologue Cesar Pascual Garcia contribue à leur ...

FNR , LIST