(C) shotshop

Éiert ee rechne léiert, muss ee fir d’éischt emol Zuele liesen, schreiwen a verstoe kënnen. Wéini Kanner domat ufänken erklärt eis LEARN.

Am éischte Schouljoer léieren d’Kanner rechnen. Mä éiert ee rechne léiert, muss ee fir d’éischt emol Zuele liesen, schreiwen a verstoe kënnen. Ganz formell léieren d’Kanner dat och eréischt am éischte Schouljoer. Mä mir wëssen awer haut, dass déi allermeeschte Kanner och scho virum éischte Schouljoer ufänken Zuelen ze verstoen. Kleng Zuele bis 10 ginn dacks scho ganz genee verstane vu Kanner aus der Spillschoul. Mä och grouss, zweestelleg Zuelen (wéi 34 oder 64) kënne schonn op eng graff Manéier verstane ginn. Am eisem Experiment konnte 5-6 Järeg Kanner zum Beispill grouss Zuele benotzen, fir anzeschätzen, wéi vill Punkten si op engem Computerécran gesin hunn.

Kanner, déi besser aschätze kënnen, wéi vill Punkten an engem grousse Punktekoup sinn, kënnen och scho méi genee mat klengen Zuelen exakt ëmgoen. Dat exakt Verständnis vu klengen Zuele schéngt also direkt mat dem Verschaffe vu grousse Punktequantitéiten zesummenzehänken.

An eisem Grupp vu Spillschoulsklasse waren och Kanner aus ënnerschiddleche sozio-ökonomesche Verhältnisser. Dëse ganz generelle Facteur huet och de Kanner aus dem leschte Spillschoulsjoer hir Schätzfähegkeet beaflosst. D’Kanner aus méi schwaache Verhältnisser waren e bësse manner gutt am Schätze wéi déi aner. Dëst ass e wichtegt Resultat, wëll et weist, dass mer an der Spillschoul d’Zuelen an d’Mengeverständnis vun de Kanner aus de méi schwaache sozio-ökonomesche Kontexter besonnesch sollen ënnerstëtzen.

Auteuren/Kontakt: Anne‐Marie Schuller & Christine Schiltz

Photo © Shotshop.com

Infobox

Wat ass LEARN?


LEARN ass d’Ofkierzung fir Learning Expertise And Research Network, dëst heescht esou vill wéi “Léier Expertise a Fuerschungsnetzwierk”. Mir sinn e Grupp vu Wëssenschaftler a Praktiker, déi sech fir Léierprozesser a Léierschwieregkeeten intresséieren. D’Zil vun dësem Netzwierk ass en Austausch vu verschiddenen Akteuren (Fuerschung, Schoul, Therapie,Elteren), déi sech mam Léiere befaassen.
Mir wäerte mir Iech nei Fuerschungsresultater aus rezente Projete virstellen, souwuel aus de Beräicher Mathematik, Zuelen a Raum, der Gesiichtserkennung, de Sproochen an de Sprooch-entwécklungsstéierungen, sou wéi dem Aarbechtsgediechtnes an den Exekutivfunktiounen.

Zu den Auteuren

Ass.‐Prof. Dr Christine Schiltz : Professeur Associée op der Uni.lu. D’Christine erfuerscht an enseignéiert, wéi d’mënschlech Kognitioun sech entwéckelt. Si intresséiert sech besonnesch fir d’Fro, wéi d’Zuelebegrëffer bei Kanner an Erwuessener entstinn a wéi d’Gehir dës Prozesser steiert.
Dr Anne-Marie Schuller : Neuropsychologin an EEG‐Expertin bei EMACS. D’Anne‐Marie erfuerscht, wéi d’Opmierksamkeet perzeptiv a kognitiv Prozesser ka beaflossen a wéi en Afloss dëst op d’numeresch Kognitioun huet.


Matarbeschter

Ass.‐Prof. Dr Pascale Engel de Abreu: Fuerscherin/Professeur Associée bei EMACS
Dr Danielle Hoffmann: Neuropsychologin/Fuerscherin bei EMACS
Dr Caroline Hornung: Kognitiv Entwécklungspsychikigin/Fuerscherin bei EMACS
Prof. Dr Romain Martin: Professeur op der Uni.lu
Ass.‐Prof. Dr Christine Schiltz: Professeur Associée op der Uni.lu
Dr Anne-Marie Schuller: Neuropsychologin an EEG‐Expertin bei EMACS
Dr Sonja Ugen: Kognitiv Entwécklungspsychologin bei EMACS

Waat ass EMACS ?

EMACS ass eng Fuerschungsunitéit op der Universitéit vu Lëtzebuerg, an huet keen Service fir eng Prise en Charge vu Léierschwieregkeete kennen unzebidden. Wann Dier am Kader vun enger Léierschwieregkeet no Hëllef sicht, kontaktéiert w.e.g. ee vun de Servicer di um Terrain schaffen an eng Prise en Charge ubidden

Fir weider Informatiounen :

Auch interessant

Familie und Kinder Vor- und Nachteile der allgemeinen Kinderbetreuung in Luxemburg

Wie steht es um die Kinderbetreuung in Luxemburg und wie sieht sie im Vergleich zu anderen Ländern aus? Die Wissenschaft...

Familie und Beruf Die Entwicklung des Elternurlaubs in Luxemburg aus Sicht einer Wissenschaftlerin

Welche Auswirkungen hatten Änderungen in der Elternurlaubspolitik? Und wie sieht der Elternurlaub in Luxemburg im Vergle...

Screentime fir Kanner Wéi vill Zäit sollte Kanner virum Ecran verbréngen?

Smartphone, Spillkonsol, Telé, Computer - grouss oder kleng Ecranen si jo haut fest an eis Liewen integréiert. Mee wéi v...

FNR

Auch in dieser Rubrik

Frühkindliche Bildung Fördern Crèche, Précoce und Vorschulen den Spracherwerb?

Wer Erfolg in der Schule haben will, muss die Unterrichtssprache beherrschen. Erstmals haben Forscher flächendeckend die Rolle frühkindlicher Betreuung und Bildung bei der Sprachförderung untersucht....

Familie und Kinder Vor- und Nachteile der allgemeinen Kinderbetreuung in Luxemburg

Wie steht es um die Kinderbetreuung in Luxemburg und wie sieht sie im Vergleich zu anderen Ländern aus? Die Wissenschaftlerin Audrey Bousselin vom LISER gibt Einblicke.

KI IN DER BILDUNG Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den Bildungsbereich

ChatGPT ist auch in den Schulen Luxemburgs wie eine Bombe eingeschlagen. Viele fühlen sich von der Künstlichen Intelligenz überrumpelt und fürchten um die Qualität des Unterrichts. Zu Recht?

Gratis Kinderbetreuung in Luxemburg Wie gut geht es den Kindern in den Maisons Relais?

Ab dieser Rentrée sind Betreuungsstrukturen in Luxemburg kostenlos. Fühlen sich Kinder dort wohl? Und wie wirken sie sich auf ihre Entwicklung aus? Wir haben recherchiert und drei Expertinnen gefragt